موضوع مناقصه : ساخت و اتمام پروژه ساختماني برج 42 طبقه مرجان نداجا شامل؛
اسكلت با وزن 7000 تن
ابنيه به جز اجراي سقف ها
تاسيسات برقي و مكانيك
محوطه سازي
محل اجرا : تهران

نام پروژه : طراحی ، نظارت و اجرای (EPC) مجتمع اقامتی ، رفاهی کارکنان پلیمر آریاساسول انجام خدمات طراحی تکمیلی ( فاز2 ) ،
عملیات اجرایی ساختمانی و تاسیساتی
محوطه سازی
زیربنای 39000 متر مربع شامل ساختمان هتل و 31 بلوک ساختمانی با کاربری اقامتی
محل اجرا : عسلویه