موضوع مناقصه : ساخت و اتمام پروژه ساختماني برج 42 طبقه مرجان نداجا شامل؛
اسكلت با وزن 7000 تن
ابنيه به جز اجراي سقف ها
تاسيسات برقي و مكانيك
محوطه سازي
محل اجرا : تهران