پروژه های خاتمه یافته

ردیفتاریخ تحویل قطعیعنوان پروژهنوع پروژهشهرکشور
11393احداث درمانگاه تأمین اجتماعی روداندولتیرودانایران
21393احداث ستاد مدیریت درمان واسناد پزشکی تأمین اجتماعی لرستاناداری / دولتیخرم آبادایران
31393احداث خطوط ریلی شماره 3-6-8 بندر شهیدرجاییتونلها / راههابندر عباسایران
41395کانال کشی و احداث دیوار حائل در محوطه مرکز انتقال نفت شهرریاداری / دولتیتهرانایران
51392احداث سوله و ساختمان اداری پایگاه پشتیانی اهوازصنعتی / اداریاهوازایران
61391احداث دانشکده شماره یک دانشگاه باقرالعلوم ( ع)پروژه های خاصقمایران
71391اجرای عملیات محوطه سازی، تأسیسات برقی و مکانیکی و راهداری آبیاری تحت فشار و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب دانشکده باقرالعلوم ( ع)راهها / تونلهاقمایران
81392احداث مجتمع عمیاتی اداری و صنعتی سوله خشتصنعتی / اداریشیراز/ خشتایران
91391احداث پلی کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی یاسوجعمومی / دولتییاسوجایران
101389احداث استخر سرپوشیده سرخون بندرعباسدولتی/ عمومیبندرعباسایران
111390احداث و راهبری تأسیسات شهرک مرواریدشهرسازیبندرعباسایران
121391احداث عملیات نوسازی و بازسازی ابنیه ، راه و تأسیسات اسکله شهید رجاییراهها / تونلهابندرعباسایران
131389احداث عملیات نوسازی و بازسازی ابنیه راه و تأسیسات اسلکه شهید رجاییراهها / تونلهابندرعباسایران
141389احداث ابنیه و دیوار محوطه بازداشتگاه بندرعباسدولتی/عمومیبندرعباسایران
151389احداث ساختمان اداری صنعت نفت و مقاوم سازی آنصنعتی / اداریساریایران
161387حفاری و بتن ریزی پالایشگاه بندرعباسبندرعباسایران
171387احداث سوله سایبان مدارس ابتدائی دخترانه و پسرانهایران
181387نصب و توزیع کلید های نشت جریان در تابلوهای برق منازل و محافظ کولرهای گازی منازل شهرک مرواریدتأسیساتیبندرعباسایران
192008Bandar abbas gas condensate refinery project bostano camp Phaze1شهرسازیبندرعباسایران
201389تعمیرا ت اساسی واحدهای پالایش کاتالیستی در شرکت پالایش نفت اصفهانصنعتی / تاسیساتیاصفهانایران
211386اجرای کارگاه اشتغال مردان ، سالن ورزشی ، تصفیه خانه فاضلاب ندامتگاه مینابدولتیبندرعباسایران
221387اجرای کارگاه اشتغال مردان ، سالن ورزشی ،تصفیه خانه فاضلاب ندامتگاه حاجی آباددولتیبندرعباسایران
231387احداث و نگهداری ، تعمیرات مورد نیاز تأسیسات شهرک مرواریدصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
241385ایمن سازی دروازه اصلی پالایشگاهصنعتی / عمومیبندر عباسایران
251385خرید تجهیزات پست GIS 132 KV SPAREصنعتی / تاسیساتیعسلویهایران
261385احداث مسیر خط لوله نفت 10 شهید باهنر بندرعباسراههابندرعباسایران
271385تعمیرات اساسی پست یرق 132 KV شیرینوصنعتی / تاسیساتیعسلویهایران
281385خدمات مورد نیاز اداره حمل عملیات حمل و نقل پالایش بندرعباسصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
291385احداث شن ریزی مسیر خط 26 اینچ بندرعباس/ رفسنجانراههابندرعباسایران
301385احداث رستوران انبار نفتدولتیبندرعباسایران
311384عملیات راهداری و تأسیسات مکانیکی سایت POGCصنعتی / تاسیساتیعسلویهایران
321384ساخت بند عمومی و آشپزخانه و انبار مینابعمومی/دولتیبندرعباسایران
331384حصارکشی اطراف مخازن قیر و واحد قیر سازیعمومی/دولتیبندرعباسایران
341384تعویض لوله کشی آب اشامیدنب محوطه اداری پالایشگاهصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
351384راهبری ،نگهداری و تعمیرات مورد نیاز تأسیسات شهرک مرواریدصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
361384راهبری ،نگهداری و تعمیرات مورد نیاز تأسیسات شهرک مرواریدصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
371381بتن ریزی محوطه های پالایشگاهراههابندرعباسایران
381381اجرای جایگاه روغن در تلمبه خانه مهرآرانصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
391381اجرای جایگاه روغن در تلمبه خانه قطب آبادصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
401382تعمیرات ساختمانهای انبارهای پالایشگاه بندرعباسعمومیبندرعباسایران
411382اجرای عملیات خاکی و ابنیه پروژه cold shops در پالایشگاه بندرعباسعمومیبندرعباسایران
421381احداث دفاتر اداریعمومیبندرعباسایران
431381توسعه و تعمیرات اساسی ساختمان کنترل تاسیسات رشتعمومیبندرعباسایران
441381اجرای جایگاه روغن در تلمبه خانه بندرعباسعمومیبندرعباسایران
451381رنگ آمیزی کاروانهاعمومیبندرعباسایران
461380تغییر محل حصار تلمبه خانه قدیم بندرعباسعمومیبندرعباسایران
471380اجرا فنداسیون  42متری در روستای جلابیعمومیبندرعباسایران
481380جابجائی کاروانها و تعمیرات اساسی محوطه و ساختمان قدیم کنترل و تبدیل آن به مهمانسراعمومیبندرعباسایران
491397اجرای عملیات سایت مخزن 8000 مترمکعبی درکهعمومیتهرانایران
501397احداث خطوط 2 و 7 و لوپ بین خطوط 3 و 6 راه آهنراههابندرعباسایران

پروژه های خاتمه یافته

ردیفتاریخ تحویل قطعیعنوان پروژهنوع پروژهشهرکشور
11393احداث درمانگاه تأمین اجتماعی روداندولتیرودانایران
21393احداث ستاد مدیریت درمان واسناد پزشکی تأمین اجتماعی لرستاناداری / دولتیخرم آبادایران
31393احداث خطوط ریلی شماره 3-6-8 بندر شهیدرجاییتونلها / راههابندر عباسایران
41395کانال کشی و احداث دیوار حائل در محوطه مرکز انتقال نفت شهرریاداری / دولتیتهرانایران
51392احداث سوله و ساختمان اداری پایگاه پشتیانی اهوازصنعتی / اداریاهوازایران
61391احداث دانشکده شماره یک دانشگاه باقرالعلوم ( ع)پروژه های خاصقمایران
71391اجرای عملیات محوطه سازی، تأسیسات برقی و مکانیکی و راهداری آبیاری تحت فشار و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب دانشکده باقرالعلوم ( ع)راهها / تونلهاقمایران
81392احداث مجتمع عمیاتی اداری و صنعتی سوله خشتصنعتی / اداریشیراز/ خشتایران
91391احداث پلی کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی یاسوجعمومی / دولتییاسوجایران
101389احداث استخر سرپوشیده سرخون بندرعباسدولتی/ عمومیبندرعباسایران
111390احداث و راهبری تأسیسات شهرک مرواریدشهرسازیبندرعباسایران
121391احداث عملیات نوسازی و بازسازی ابنیه ، راه و تأسیسات اسکله شهید رجاییراهها / تونلهابندرعباسایران
131389احداث عملیات نوسازی و بازسازی ابنیه راه و تأسیسات اسلکه شهید رجاییراهها / تونلهابندرعباسایران
141389احداث ابنیه و دیوار محوطه بازداشتگاه بندرعباسدولتی/عمومیبندرعباسایران
151389احداث ساختمان اداری صنعت نفت و مقاوم سازی آنصنعتی / اداریساریایران
161387حفاری و بتن ریزی پالایشگاه بندرعباسبندرعباسایران
171387احداث سوله سایبان مدارس ابتدائی دخترانه و پسرانهایران
181387نصب و توزیع کلید های نشت جریان در تابلوهای برق منازل و محافظ کولرهای گازی منازل شهرک مرواریدتأسیساتیبندرعباسایران
192008Bandar abbas gas condensate refinery project bostano camp Phaze1شهرسازیبندرعباسایران
201389تعمیرا ت اساسی واحدهای پالایش کاتالیستی در شرکت پالایش نفت اصفهانصنعتی / تاسیساتیاصفهانایران
211386اجرای کارگاه اشتغال مردان ، سالن ورزشی ، تصفیه خانه فاضلاب ندامتگاه مینابدولتیبندرعباسایران
221387اجرای کارگاه اشتغال مردان ، سالن ورزشی ،تصفیه خانه فاضلاب ندامتگاه حاجی آباددولتیبندرعباسایران
231387احداث و نگهداری ، تعمیرات مورد نیاز تأسیسات شهرک مرواریدصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
241385ایمن سازی دروازه اصلی پالایشگاهصنعتی / عمومیبندر عباسایران
251385خرید تجهیزات پست GIS 132 KV SPAREصنعتی / تاسیساتیعسلویهایران
261385احداث مسیر خط لوله نفت 10 شهید باهنر بندرعباسراههابندرعباسایران
271385تعمیرات اساسی پست یرق 132 KV شیرینوصنعتی / تاسیساتیعسلویهایران
281385خدمات مورد نیاز اداره حمل عملیات حمل و نقل پالایش بندرعباسصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
291385احداث شن ریزی مسیر خط 26 اینچ بندرعباس/ رفسنجانراههابندرعباسایران
301385احداث رستوران انبار نفتدولتیبندرعباسایران
311384عملیات راهداری و تأسیسات مکانیکی سایت POGCصنعتی / تاسیساتیعسلویهایران
321384ساخت بند عمومی و آشپزخانه و انبار مینابعمومی/دولتیبندرعباسایران
331384حصارکشی اطراف مخازن قیر و واحد قیر سازیعمومی/دولتیبندرعباسایران
341384تعویض لوله کشی آب اشامیدنب محوطه اداری پالایشگاهصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
351384راهبری ،نگهداری و تعمیرات مورد نیاز تأسیسات شهرک مرواریدصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
361384راهبری ،نگهداری و تعمیرات مورد نیاز تأسیسات شهرک مرواریدصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
371381بتن ریزی محوطه های پالایشگاهراههابندرعباسایران
381381اجرای جایگاه روغن در تلمبه خانه مهرآرانصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
391381اجرای جایگاه روغن در تلمبه خانه قطب آبادصنعتی / تاسیساتیبندرعباسایران
401382تعمیرات ساختمانهای انبارهای پالایشگاه بندرعباسعمومیبندرعباسایران
411382اجرای عملیات خاکی و ابنیه پروژه cold shops در پالایشگاه بندرعباسعمومیبندرعباسایران
421381احداث دفاتر اداریعمومیبندرعباسایران
431381توسعه و تعمیرات اساسی ساختمان کنترل تاسیسات رشتعمومیبندرعباسایران
441381اجرای جایگاه روغن در تلمبه خانه بندرعباسعمومیبندرعباسایران
451381رنگ آمیزی کاروانهاعمومیبندرعباسایران
461380تغییر محل حصار تلمبه خانه قدیم بندرعباسعمومیبندرعباسایران
471380اجرا فنداسیون  42متری در روستای جلابیعمومیبندرعباسایران
481380جابجائی کاروانها و تعمیرات اساسی محوطه و ساختمان قدیم کنترل و تبدیل آن به مهمانسراعمومیبندرعباسایران
491397اجرای عملیات سایت مخزن 8000 مترمکعبی درکهعمومیتهرانایران
501397احداث خطوط 2 و 7 و لوپ بین خطوط 3 و 6 راه آهنراههابندرعباسایران