نام شرکت : مهندسی پاراوان

شماره ثبت : 4841

تاریخ ثبت : 1377

محل ثبت : ایران  – بندر عباس – تهران

کد اقتصادی : 411143179439

سرمایه کلی : 90،000،000،000 ریال

آدرس دفتر مرکزی : تهران خیابان میرداماد – روبروی مسجد الغدیر – خیابان شنگرف – کوچه یکم شرقی – پلاک 24

کد پستی : 1548933614

تلفن : 14- 22927300

فکس:  22923805

هستیم تا بگوئیم: با تخصص، صداقت و مدیریت زمان هر ناممکنی ممکن می شود.