شرکت مهندسی پاراوان

دفتر مرکزی :

آدرس : تهران، بلوار میرداماد – خیابان شنگرف – کوچه یکم شرقی- پلاک 24

تلفن: 14 – 22927300(21)-98+

فاکس: 22923805(21)-98+

پست الکترونیک : info{at}pgsco.ir

پست الکترونیک پشتیبان سایت : paravangostar{at}gmail.com

شعبات :

بندر عباس

آدرس: خیابان امام خمینی – چهارراه رسالت – ساختمان بنیاد – واحد 217 و 218

تلفن : 1-36682300(76)-98+

فاکس : 366821303(76)-98+

اهواز

آدرس : فلکه دروازه – به سمت خرمکوشک – سمت راست درب اول  ( قبل از پمپ بنزین سابق) – کارگاه پروژه اداری صنعتی خرمکوشک

تلفن : 32253781(61)-98+

فاکس : 32253781(61)-98+

پست الکترونیک : pgs.khoramkoshk{at}gmail.com