ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان پلدختر

ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان پلدختر (تحویل موقت)

Poldokhtar_94_ (3)

کارفرما: شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران

پیمانکار: شرکت پاراوان گستر شمال

پروژه درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان پلدختر در تاریخ 93/12/07 اجرائی شد و در کمتر از یکسال آماده تحویل موقت می باشد که شامل عملیات ابنیه، تاسیسات میکانیکی و برقی ساختمان اصلی به همراه اجرای ساختمان نگهبانی و محوطه می باشد.