بازدید سرلشگر باقری از پروژه باغ موزه دفاع مقدس استان قم در تاریخ 29 بهمن سال 1397 از روند اجرایی و تکمیل پروژه باغ موزه دفاع مقدس استان قم

گزارش تصویری بازدید :