بازدید رئیس کل محترم دادگستری استان همدان از پروژه ساختمان دادگستری

003_H

بازدید جناب آقای مترقب رئیس کل محترم دادگستری استان همدان از پروژه ساختمان دادگستری استان همدان

در تاریخ 94/12/16 از پروژه احداث دادگستری کل استان همدان با حضور جناب آقای مترقب رئیس کل محترم دادگستری کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین قربانی معاونت محترم مالی پشتیبانی عمرانی اداره کل دادگستری استان همدان، جناب آقای مهندس اصلانی مدیر محترم فنی و مهندسی دادگستری استان همدان، آقای مهندس مقصودی مدیر عامل شرکت مشاورین پوینده نقش و همچنین جناب آقای مهندس قربانی رئیس محترم هیئت مدیره شرکت پاراوان گستر شمال و هیئت همراه عوامل کارفرما مشاور و پیمانکار و اعضاء ستادی کارگاه، بازدیدی از روند پیشرفت پروژه از قسمتهای کل بعمل آمد، همچنین جلسه ای در خصوص پیشرفت پروژه نیز تشکیل شد.