بازدید از پروژه ساختمان دادگستری کل استان همدان

h11

بازدید مدیریت فنی مهندسی دادگستری کل کشور از پروژه ساختمان دادگستری کل استان همدان

در تاریخ 94/11/25 از پروژه احداث دادگستری کل استان همدان با حضور جناب آقای مهندس نیاکان مدیریت فنی و مهندسی دادگستری کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین قربانی معاونت محترم مالی پشتیبانی عمرانی اداره کل دادگستری استان همدان، جناب آقای مهندس قاسمی مدیر پروژه کارفرما، جناب آقای مهندس اصلانی مدیر محترم فنی و مهندسی دادگستری استان همدان، آقای مهندس مقصودی مدیر عامل شرکت مشاورین پوینده نقش، جناب مهندس فتاح کارشناس تاسیسات پروژه دادگستری همدان و همچنین جناب آقای مهندس قربانی رئیس محترم هیئت مدیره شرکت پاراوان گستر شمال و هیئت همراه عوامل کارفرما مشاور و پیمانکار و اعضاء ستادی کارگاه، بازدیدی از روند پیشرفت پروژه از قسمتهای کل بعمل آمد، همچنین جلسه ای در خصوص پیشرفت پروژه نیز تشکیل شد.