بازدید از موزه دفاع مقدس و جلسه در استانداری قم

در مورخه  98/03/19 جلسه ای درمحل استانداری قم ودر  دفتر استاندار با حضور آقایان دکتر سرمست استاندار قم وتعدادی از معاونت های  استانداری آقایان دکتر رحمانیان مهندس بهشتی دکتر گروسی و…ونیز سردارناظر رئیس سازمان امور موزه ها ویادمان های دفاع مقدس ومهندس منزوی مسئول قسمت ساختمانی بنیاد وآقای لقمان پور مسئول بنیاد حفظ آثار قم ومهندس شهیدی مدیر عامل مهندسین مشاور آئین تدبیر ومهندس قربانی رئیس هیئت مدیره شرکت پاراوان گستر شمال ونیز نماینده دفتر آقای دکتر لاریجانی نماینده مجلس شهر قم ونمایندگان شهرداری آقایان قاری قرآن وهاشمی ونیز نمایندگان ادارات آب وفاضلاب وبرق وگاز وارشاد اسلامی استان قم در خصوص پیگیری مشکلات و راهکارهای ادامه پروژه مرکز فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس قم تشکیل گردید .