بازدید آقای مهندس کلایه از پروژه احداث زائر سرای لاله ثامن (مشهد)

ma_12_01

بازدید از پروژه زائر سرای لاله ثامن مشهد

در تاریخ 94.12.10 طی بازدیدی توسط جناب آقای مهندس کلایه رئیس هئیت مدیره ستاد فرامین امام (ره)، آقای دکتر سخایی معاونت مالی و اداری نماینده ستاد فرامین امام (ره)، آقای یادگاری نماینده ستاد فرامین امام (ره) در پروژه زائر سرا لاله ثامن به همراه جناب آقای مهندس نیکزاد مدیر عامل توسعه و تدبیر، جناب آقای مهندس ادیب فر معاون و مشاور مهندس نیک زاد در پروژه های مشهد، جناب آقای مهندس صادقی مدیر عامل توسعه و عمران امید، آقای مهندس معماریان معاونت اجرائی شرکت توسعه عمران امید، آقای محمدی فر نماینده توسعه و عمران در مشهد، آقای مهندس بصیری نماینده توسعه و عمران در مشهد، مهندس حسینی عطار ناظر معماری پروژه، مهندس گوهرزای رئیس هیئت مدیره شورا، و هئیت مدیره شرکت پاراوان گستر شمال جناب آقای مهندس قربانی رئیس هیات مدیره شرکت و جناب آقای مهندس ابراهیم زاده و هیئت همراه سایر دست اندرکاران اجرایی از محل پروژه بازدید بعمل آورده اند.

در بازدید و جلسه به عمل آمده مسائل پیش روی پروژه از جمله نما و پنجره ها ، متریال و نازک کاری اتاق ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی جهت رفع موانع اتخاذ و در دستور کار عوامل پروژه قرار گرفت. همچنین جهت اتصال فاضلاب پروژه به سیستم فاضلاب شهری با جناب آقای مهندس بصیرپور عضو شورای شهر مشهد تبادل نظر انجام شد.