بازدید آقای مهندس نیک زاد از پروژه زائر سرای لاله ثامن

بازدید آقای مهندس نیک زاد از پروژه زائر سرای لاله ثامن مشهد

mash_001

در تاریخ 95/01/10 بازدید جناب آقای مهندس نیکزاد مدیر عامل توسعه و تدبیر و هیئت همراه ، آقای محمدی فر نماینده توسعه و عمران در مشهد، جناب آقای مهندس قربانی رئیس هیئت مدیره شرکت پاراوان گستر شمال و هیئت همراه از محل پروژه بازدید بعمل آورده اند. در طی این جلسه پیشرفت پروژه و مسائل فنی را مورد بررسی قرار دادند.