هاشمی، مدیر عامل پالایشگاه فجر جم: تسریع در توسعه پروژه بیمارستان توحید و کیفیت کار از مطالبات مهم کارکنان و مردم منطقه است.️ حذف تنگناهای احتمالی در راستای تسریع پروژه توسعه و بازسازی توحید جم از اولویت های مهم شرکت پالایش گازفجرجم خواهد بود.️ ما کارفرمای پروژه هستیم و حذف تمامی تنگناهای احتمالی، در راستای تسریع پروژه از اولویت های مهم شرکت پالایش گازفجرجم خواهد بود.️ عوامل پیمانکار نیز در تسریع پروژه اهتمام لازم خواهند داشت و انشالله مدت پروژه ۲۰ ماه به پایان خواهد رسید.