اجرای محوطه سازی اطراف باغ موزه دفاع مقدس قم

موضوع پروژه : محوطه سازی اطراف باغ موزه دفاع مقدس

کارفرما : شهرداری استان قم

پیمانکار : شرکت پاراوان گستر شمال

تاریخ ابلاغ قرارداد : 98/4/29

آدرس پروژه :  قم

درصد پیشرفت پروژه : 100%