پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی یاسوج

  • yasoj  paravan gostar

کارفرما : شرکت مدیریت طرح واجرای خانه سازی ایران
نام مشاور :
واحدفنی مهندسی :
محل اجراء :  یاسوج
مدت اجراء :  17 ماه
تاریخ شروع کار : 1388/07/28
تاریخ خاتمه : 1390/01/15
تاریخ تحویل موقت و قطعی : 1391

  • شرکت پاروان گستر شمال

    با توجه به نگرش موسسین ،هدف اصلی شرکت پاراوان گستر شمال ، « جلب رضایت » و « گزینه منتخب بودن » تمامی کارفرمایان ، طرف های تجاری خود ، بعنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات مهندسی می باشد و در راستای دستیابی به این اهداف اصول زیر را دنبال می کند. • طراحی صحیح • برنامه ریزی دقیق • استفاده بهینه ا ز آخرین فن آوری • تشکیل و تجهیز تیم های مهندسی و مدیریتی خبره