پلي کلينيک تخصصي تامين اجتماعي ياسوج

  • yasoj  paravan gostar

كارفرما : شرکت مديريت طرح واجراي خانه سازي ايران
نام مشاور :
واحدفنی مهندسی :
محل اجراء :  یاسوج
مدت اجراء :  17 ماه
تاريخ شروع كار : 1388/07/28
تاريخ خاتمه : 1390/01/15
تاريخ تحويل موقت و قطعي : 1391

  • شرکت پاروان گستر شمال

    با توجه به نگرش موسسین ،هدف اصلی شرکت پاراوان گستر شمال ، « جلب رضایت » و « گزینه منتخب بودن » تمامی کارفرمایان ، طرف های تجاری خود ، بعنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات مهندسی می باشد و در راستای دستیابی به این اهداف اصول زیر را دنبال می کند. • طراحی صحیح • برنامه ریزی دقیق • استفاده بهینه ا ز آخرین فن آوری • تشکیل و تجهیز تیم های مهندسی و مدیریتی خبره