مجتمع عملیاتی و اداری منطقه خشت

  • khesht

کارفرما :  شرکت ملی نفت ایران
نام مشاور : واحد فنی و مهندسی
محل اجراء : کازرون – خشت
مدت اجراء :  18 ماه
تاریخ شروع کار : 1389/02/16
تاریخ خاتمه : 1390/08/16
تاریخ تحویل موقت و قطعی : 1391

  • شرکت پاروان گستر شمال

    با توجه به نگرش موسسین ،هدف اصلی شرکت پاراوان گستر شمال ، « جلب رضایت » و « گزینه منتخب بودن » تمامی کارفرمایان ، طرف های تجاری خود ، بعنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات مهندسی می باشد و در راستای دستیابی به این اهداف اصول زیر را دنبال می کند. • طراحی صحیح • برنامه ریزی دقیق • استفاده بهینه ا ز آخرین فن آوری • تشکیل و تجهیز تیم های مهندسی و مدیریتی خبره