دانشگاه باقرالعلوم قم

  • qom uni paravan gostar

کارفرما :  دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نام مشاور :
محل اجراء :  قم – شهرک پردیسان
مدت اجراء : 5 ماه
تاریخ شروع کار :  1388/12/24
تاریخ خاتمه : 1389/05/24
تاریخ تحویل موقت و قطعی :  1390

  • شرکت پاروان گستر شمال

    با توجه به نگرش موسسین ،هدف اصلی شرکت پاراوان گستر شمال ، « جلب رضایت » و « گزینه منتخب بودن » تمامی کارفرمایان ، طرف های تجاری خود ، بعنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات مهندسی می باشد و در راستای دستیابی به این اهداف اصول زیر را دنبال می کند. • طراحی صحیح • برنامه ریزی دقیق • استفاده بهینه ا ز آخرین فن آوری • تشکیل و تجهیز تیم های مهندسی و مدیریتی خبره