موضوع مناقصه : ساخت و اتمام پروژه ساختمانی برج ۴۲ طبقه مرجان نداجا شامل؛
اسکلت با وزن ۷۰۰۰ تن
ابنیه به جز اجرای سقف ها
تاسیسات برقی و مکانیک
محوطه سازی
محل اجرا : تهران