پروژه های خاتمه یافته

ردیف تاریخ تحویل قطعی عنوان پروژه نوع پروژه شهر کشور
1 1393 احداث درمانگاه تأمین اجتماعی رودان دولتی رودان ایران
2 1393 احداث ستاد مدیریت درمان واسناد پزشکی تأمین اجتماعی لرستان اداری / دولتی خرم آباد ایران
3 1393 احداث خطوط ریلی شماره 3-6-8 بندر شهیدرجایی تونلها / راهها بندر عباس ایران
4 1395 کانال کشی و احداث دیوار حائل در محوطه مرکز انتقال نفت شهرری اداری / دولتی تهران ایران
5 1392 احداث سوله و ساختمان اداری پایگاه پشتیانی اهواز صنعتی / اداری اهواز ایران
6 1391 احداث دانشکده شماره یک دانشگاه باقرالعلوم ( ع) پروژه های خاص قم ایران
7 1391 اجرای عملیات محوطه سازی، تأسیسات برقی و مکانیکی و راهداری آبیاری تحت فشار و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب دانشکده باقرالعلوم ( ع) راهها / تونلها قم ایران
8 1392 احداث مجتمع عمیاتی اداری و صنعتی سوله خشت صنعتی / اداری شیراز/ خشت ایران
9 1391 احداث پلی کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی یاسوج عمومی / دولتی یاسوج ایران
10 1389 احداث استخر سرپوشیده سرخون بندرعباس دولتی/ عمومی بندرعباس ایران
11 1390 احداث و راهبری تأسیسات شهرک مروارید شهرسازی بندرعباس ایران
12 1391 احداث عملیات نوسازی و بازسازی ابنیه ، راه و تأسیسات اسکله شهید رجایی راهها / تونلها بندرعباس ایران
13 1389 احداث عملیات نوسازی و بازسازی ابنیه راه و تأسیسات اسلکه شهید رجایی راهها / تونلها بندرعباس ایران
14 1389 احداث ابنیه و دیوار محوطه بازداشتگاه بندرعباس دولتی/عمومی بندرعباس ایران
15 1389 احداث ساختمان اداری صنعت نفت و مقاوم سازی آن صنعتی / اداری ساری ایران
16 1387 حفاری و بتن ریزی پالایشگاه بندرعباس بندرعباس ایران
17 1387 احداث سوله سایبان مدارس ابتدائی دخترانه و پسرانه ایران
18 1387 نصب و توزیع کلید های نشت جریان در تابلوهای برق منازل و محافظ کولرهای گازی منازل شهرک مروارید تأسیساتی بندرعباس ایران
19 2008 Bandar abbas gas condensate refinery project bostano camp Phaze1 شهرسازی بندرعباس ایران
20 1389 تعمیرا ت اساسی واحدهای پالایش کاتالیستی در شرکت پالایش نفت اصفهان صنعتی / تاسیساتی اصفهان ایران
21 1386 اجرای کارگاه اشتغال مردان ، سالن ورزشی ، تصفیه خانه فاضلاب ندامتگاه میناب دولتی بندرعباس ایران
22 1387 اجرای کارگاه اشتغال مردان ، سالن ورزشی ،تصفیه خانه فاضلاب ندامتگاه حاجی آباد دولتی بندرعباس ایران
23 1387 احداث و نگهداری ، تعمیرات مورد نیاز تأسیسات شهرک مروارید صنعتی / تاسیساتی بندرعباس ایران
24 1385 ایمن سازی دروازه اصلی پالایشگاه صنعتی / عمومی بندر عباس ایران
25 1385 خرید تجهیزات پست GIS 132 KV SPARE صنعتی / تاسیساتی عسلویه ایران
26 1385 احداث مسیر خط لوله نفت 10 شهید باهنر بندرعباس راهها بندرعباس ایران
27 1385 تعمیرات اساسی پست یرق 132 KV شیرینو صنعتی / تاسیساتی عسلویه ایران
28 1385 خدمات مورد نیاز اداره حمل عملیات حمل و نقل پالایش بندرعباس صنعتی / تاسیساتی بندرعباس ایران
29 1385 احداث شن ریزی مسیر خط 26 اینچ بندرعباس/ رفسنجان راهها بندرعباس ایران
30 1385 احداث رستوران انبار نفت دولتی بندرعباس ایران
31 1384 عملیات راهداری و تأسیسات مکانیکی سایت POGC صنعتی / تاسیساتی عسلویه ایران
32 1384 ساخت بند عمومی و آشپزخانه و انبار میناب عمومی/دولتی بندرعباس ایران
33 1384 حصارکشی اطراف مخازن قیر و واحد قیر سازی عمومی/دولتی بندرعباس ایران
34 1384 تعویض لوله کشی آب اشامیدنب محوطه اداری پالایشگاه صنعتی / تاسیساتی بندرعباس ایران
35 1384 راهبری ،نگهداری و تعمیرات مورد نیاز تأسیسات شهرک مروارید صنعتی / تاسیساتی بندرعباس ایران
36 1384 راهبری ،نگهداری و تعمیرات مورد نیاز تأسیسات شهرک مروارید صنعتی / تاسیساتی بندرعباس ایران
37 1381 بتن ریزی محوطه های پالایشگاه راهها بندرعباس ایران
38 1381 اجرای جایگاه روغن در تلمبه خانه مهرآران صنعتی / تاسیساتی بندرعباس ایران
39 1381 اجرای جایگاه روغن در تلمبه خانه قطب آباد صنعتی / تاسیساتی بندرعباس ایران
40 1382 تعمیرات ساختمانهای انبارهای پالایشگاه بندرعباس عمومی بندرعباس ایران
41 1382 اجرای عملیات خاکی و ابنیه پروژه cold shops در پالایشگاه بندرعباس عمومی بندرعباس ایران
42 1381 احداث دفاتر اداری عمومی بندرعباس ایران
43 1381 توسعه و تعمیرات اساسی ساختمان کنترل تاسیسات رشت عمومی بندرعباس ایران
44 1381 اجرای جایگاه روغن در تلمبه خانه بندرعباس عمومی بندرعباس ایران
45 1381 رنگ آمیزی کاروانها عمومی بندرعباس ایران
46 1380 تغییر محل حصار تلمبه خانه قدیم بندرعباس عمومی بندرعباس ایران
47 1380 اجرا فنداسیون  42متری در روستای جلابی عمومی بندرعباس ایران
48 1380 جابجائی کاروانها و تعمیرات اساسی محوطه و ساختمان قدیم کنترل و تبدیل آن به مهمانسرا عمومی بندرعباس ایران
49 1397 اجرای عملیات سایت مخزن 8000 مترمکعبی درکه عمومی تهران ایران
50 1397 احداث خطوط 2 و 7 و لوپ بین خطوط 3 و 6 راه آهن راهها بندرعباس ایران