ردیف

موضوع پیمان

  تاریخ   شروع

محل اجرا

نام کارفرما

1 احداث ساختمان دادگستری کل استان همدان

۱۳۹۵/۰۸/۱۹

همدان دادگستری کل استان همدان
2 احداث مرکز فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس استان قم

۱۳۹۴/۰۱/۲۶

استان قم بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
۳ سایت اداری، صنعتی، ورزشی مرکز خوزستان، خرم کوشک اهواز

۱۳۹۲/۰۷/۱۶

خوزستان شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران
۴ پروژه اقامتگاه زیارتی ، سیاحتی جواد الائمه (ع)

۱۳۹۵/۰۸/۱۹

مشهد شرکت انرژی نوین
5 اجرای محوطه سازی اطراف باغ موزه دفاع مقدس قم

۱۳۹۸/۴/۲۹

قم شهرداری استان قم
۶  پروژه ساختمان سرپرستی بانک سپه استان خوزستان

۱۳۹۸/۰۷/۱۰

خوزستان بانک سپه
۷ پروژه درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی چناران 1400/02/19 چناران شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
۸ تهیه تامین و حمل مصالح و اجراو نصب یک دستگاه سوله دو دهانه با

کاربری سردخانه+الحاقیه

۱۳۹۹/۱۲/۰۵

ساوه شهر صنعتی کاوه
۹ عملیات تکمیل ساختمان مدیریت شعب بانک سپه منطقه

۱۳۹۸/۰۷/۱۰

اهواز بانک سپه
10 تهیه و اجرای فونداسیون و اسکلت ساختمان شرکت سامانه متمرکز

الکترونیک توسعه تعاون

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

پردیس  شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون
11 تهیه و اجرای سفت کاری، زیرساخت مکانیکی، زیرساخت
الکتریکال و منابع سوخت زیرزمینی ساختمان شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

پردیس  شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون
12 ساختمان اصلی جواد الائمه مشهد

۱۳۹۵/۰۸/۱۹

مشهد شرکت انرژی نوین
13 ساختمان جانبی و محوطه جواد الائمه مشهد

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

مشهد شرکت انرژی نوین
۱۴ عملیات اجرایی تکمیل ساختمان مرکز فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس

قم+الحاقیه+شهرداری

۱۳۹۴/۰۱/۲۵

قم

بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس
۱۵ احداث ساختمان دادگستری کل استان همدان

۱۳۹۳/۰۴/۰۹

همدان

دادگستری کل استان همدان
۱۶ احداث سایت اداری و صنعتی در مرکز منطقه خوزستان 1392/06/20 اهواز شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
۱۷ طراحی و ساخت پروژه زائرسرای ساحل (کلید تحویل) 1393/07/09 مشهد توسعه و عمران امید (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام -ره-)
۱۸ تعمیرات اساسی خطوط 2 و 7 و لوپ بین خطوط 3 و 6 راه آهن داخلی و

تعمیرات اساسی محوطه و کانال جمع آوری آب های سطحی مجاور در بندر شهید رجایی

1394/08/18 بندرعباس اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
۱۹ ساخت دانشکده شماره یک دانشگاه باقرالعلوم (ع) و اجرای عملیات

محوطه سازی (قرارداد و الحافیه ها)

1389/01/22 قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
۲۰ ساخت شامل تهیه و تامین مصالح و تجهیزات و انجام کلیه کارهای

ساختمانی و تاسیساتی انبارهای عمومی

1395/12/25 ساوه شرکت شهر صنعتی کاوه
۲۱ نوسازی شبکه خطوط ریلی و سوزنهای (خطوط8-6-3) راه آهن بندر شهید

رجایی

1390/02/07 بندرعباس سازمان بنادر و دریانوردی
۲۲ اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه احداث ستاد مدیریت درمان و

اسناد پزشکی تأمین اجتماعی لرستان

1391/10/02 لرستان شرکت مدیریت طرح واجرای خانه سازی ایران
۲۳ احداث کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ساختمان پست برق

و دیزل ژنراتور

1391/08/09 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه
۲۴ کانال کنی و احداث دیوار حائل در محوطه تلمبه خانه شهرری 1392/10/28 ری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
۲۵ انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی احداث پروژه درمانگاه تامین

اجتماعی شهرستان ازنا

1394/04/10 ازنا شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران
۲۶ تکمیل فاز 2 ساختمان دانشکده داندانپزشکی کرمانشاه 1394/04/02 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه
۲۷ انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی احداث پروژه درمانگاه تامین

اجتماعی شهرستان پلدختر

1393/12/06 پلدختر شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران
۲۸ احداث مجتمع عملیاتی و اداری منطقه خشت 1389/02/29 شرکت ملی نفت ایران
۲۹ اجرای عملیات سایت مخزن 8000 مترمکعبی 1393/09/10 تهران شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
30 احداث پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی یاسوج 1388/07/28 یاسوج شرکت مدیریت طرح واجرای خانه سازی ایران
۳۱ عملیات کامل اجرایی ساخت ساختمان اداری و سوله پایگاه اهواز 1390/07/11 اهواز شرکت حفاری شمال
۳۲ اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه احداث درمانگاه تأمین

اجتماعی رودان

1391/12/23 رودان شرکت مدیریت طرح واجرای خانه سازی ایران
۳۳ تامین مصالح و اجرای ساختمان اصلی پروژه اقامتگاه زیارتی-سیاحتی جوادالائمه (علیه السلام)+ساختمان جانبی و محوطه+موتورخانه+الحاقیه+آسانسور-هتل 5ستاره نوین پلاس 1395/08/19 مشهد شرکت انرژی نوین
۳۴ تامین مصالح اقلام تجهیزات و اجرای کلیه بخش های ابنیه تاسیسات مکانیکی و برقی احداث ساختمان طراحی مهندسی پروژه پیشران هسته ای 1399/09/18 پردیس شرکت انرژی نوین
۳۵ مرکز فرهنگی و انقلاب اسلامی دفاع مقدس استان لرستان-خرم آباد 1399/09/4 خرم آباد بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس
۳۶ تهیه، تامین و حمل مصالح و اجرا و نصب یک دستگاه سوله دو دهانه با کاربری سردخانه 1399/12/05 ساوه شهر صنعتی کاوه
۳۷ تهیه مصالح و حمل و اجرای کامل ساختمان های کارگاه، انبار و ایستگاه آتش نشانی 1394/12/18 تهران برق و انرژی غدیر