پروژه اقامتگاه زیارتی ، سیاحتی جواد الائمه

موضوع پروژه : پروژه اقامتگاه زیارتی ، سیاحتی جواد الائمه (ع)

کارفرما : شرکت انرژی نوین

پیمانکار : شرکت پاراوان گستر شمال

تاریخ ابلاغ قرارداد : 1395/08/19

آدرس پروژه : مشهد مقدس

درصد پیشرفت پروژه : 100%