نام شرکت : مهندسی پاراوان

شماره ثبت : ۴۸۴۱

تاریخ ثبت : ۱۳۷۷

محل ثبت : ایران  – بندر عباس – تهران

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۴۳۱۷۹۴۳۹

سرمایه کلی : ۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

آدرس دفتر مرکزی : تهران خیابان میرداماد – روبروی مسجد الغدیر – خیابان شنگرف – کوچه یکم شرقی – پلاک ۲۴

کد پستی : ۱۵۴۸۹۳۳۶۱۴

تلفن : ۱۴- ۲۲۹۲۷۳۰۰

فکس:  ۲۲۹۲۳۸۰۵

هستیم تا بگوئیم: با تخصص، صداقت و مدیریت زمان هر ناممکنی ممکن می شود.