کانال منفیلد و روکار نمودن لوله های محوطه مرکز انتقال نفت رسید و ارسال

موضوع پروژه : احداث کانال منفیلد و روکار نمودن لوله های محوطه مرکز انتقال نفت رسید و ارسال

کارفرما : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

پیمانکار : شرکت پاراوان گستر شمال

تاریخ ابلاغ قرارداد : 92/10/28

آدرس پروژه : شهر ری

درصد پیشرفت پروژه :

درصد پیشرفت پروژه 100%
  • شرکت پاروان گستر شمال

    با توجه به نگرش موسسین ،هدف اصلی شرکت پاراوان گستر شمال ، « جلب رضایت » و « گزینه منتخب بودن » تمامی کارفرمایان ، طرف های تجاری خود ، بعنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات مهندسی می باشد و در راستای دستیابی به این اهداف اصول زیر را دنبال می کند. • طراحی صحیح • برنامه ریزی دقیق • استفاده بهینه ا ز آخرین فن آوری • تشکیل و تجهیز تیم های مهندسی و مدیریتی خبره