مهندسی پاراوان

 

مأموریت :

اجرای طرح های عمرانی ملی و منطقه ای با اتکا به متخصصین و کارشناسان توانمند در جهت رقابت و کسب رضایت کارفرمایان

ارزش :

حصول نتایج مطلوب در ارائه خدمات با درک صحیح نیازهای کارفرمایان و در سایه همکاری ، همدلی و مشارکت کارکنان

برتری:

استفاده از علوم مهندسی و تکنولوژی روز در اجرای پروژه ها . روشهای کار شرکت مهندسی پاراوان  مطابق اصول تأیید شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و سازمان نظام مهندسی کشور  می باشد .

استانداردهای اخذ شده شرکت مهندسی پاراوان :

1. استاندارد EN ISO 9001:2008

2. استاندارد EN ISO 14001:2004

3. استاندارد BS OHSAS 18001:2007

4. سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS) مبتنی بر EN ISO 9001:2008/ EN ISO 14001:2004/ BS OHSAS 18001:2007

برتری ما در بین شرکتهای ساختمانی :

شرکت مهندسی پاراوان   در رشته ابنیه و تأسیسات با توجه به پروژه های اجرا شده جزء یکی از برترین شرکتهای شناخته شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شرکت نفت می باشد .
همچنین این شرکت با توجه به استقرار نظام مدیریت کیفیت تمامی دانش و مهندسی خود را در زمینه های اجرای پروژه های ساختمانی و تأسیساتی به روز می کند .

ابداع

تمامی پروژه های در حال اجرا و تکمیل شده دائماً در حال بررسی بوده و مکرراً جزئیات آن بررسی می شود تا بهترین و موثر ترین نتایج مهندسی بدست آید .

سرعت

برای سرعت بخشیدن به اتمام پروژه ها  و انجام به موقع پروژه های طبق جدول زمانبندی ، بهینه کردن روشهای کار و مدیریت صحیح و  استفاده از مدیریت مهندسی ارزش نسبت به هر کدام از پروژه های در حال اجرا از خواسته های این سازمان بوده و می باشد .

امنیت

هدف انجام کار بدون حادثه و اتخاذ سیاست (( خطای صفر )) در عین حال که هدف مهم این شرکت است از مهمترین موفقیت های آن نیز می باشد . در ستاد ، شعب، کارگاههای شرکت به سایر شرکتهای تابعه این سازمان اصول محیط زیست ، ایمنی و بهداشت (HSE ) توسط کلیه کارکنان اجرا می گردد.
این سیاست از بروز هرگونه  آلودگی محیط زیست و نیز حوادث انسانی احتمالی جلوگیری می نماید.

بهترین عضو جامع بودن

در داخل و خارج از کشور، در زمینه اجرا و انجام فعالیت های عمرانی ، ساختمانی ( ساخت و ساز ) و اجرای عملیات زیر سازی و در کلیه زمینه های مشابه و  حتی در مواردی که شریک یا سرمایه گذار هستیم هدف شرکت ( مهندسی پاراوان  ) تعامل و  روابط تنگاتنگ و ارتقاء همیاری و همکاری با کارفرمایان است  .

تعاملات سازنده

شرکت مهندسی پاراوان  در کلیه شعب و کارگاهها  مطابق آخرین تغییرات قانون وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت بهداشت و نیز سازمان حفاظت محیط زیست و با کلیه همکاران در یک محیط سالم و آرام در حال فعالیت می باشند و مهمترین هدف این شرکت این است که کلیه کارکنان و نیروی فعال با بالاترین درجه رقابت مثبت و در یک محیط سالم کار میکنند .