شرکت مهندسی پاراوان  در سال ۱۳۷۸ در زمینه اجرای پروژه های ساختمانی، تأسیساتی و راه سازی تاسیس گردید. این شرکت در تاریخ   ۷۹/۰۶/۲۴ توانست از سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت تعیین صلاحیت شود و با ایجاد هسته فنی و مهندسی توانمند با شعار مهندسی برای آینده بهتر کار خود را شروع نمود، با توجه به فعالیتهای خود در زمینه پروژه های ابنیه، تأسیسات، راه سازی،آب و نفت و گاز در قالب قراردادهای مختلف با کارفرمایان محترم به ویژه شرکت ملی نفت و تمامی شرکتهای تابعه نفت توانسته در حال حاضر با تطبیق  نظام جدید تعیین صلاحیت حائز و دارنده:

  • پایه ۱ : ساختمان و ابنیه
  • پایه ۱ : تاسیسات و تجهیزات
  • پایه ۳ : راه و ترابری
  • پایه ۵ : نفت و گاز

از سازمان نظارت راهبردی و ریاست جمهوری می باشد.