شرکت مهندسی پاراوان  در سال 1378 در زمینه اجرای پروژه های ساختمانی، تأسیساتی و راه سازی تاسیس گردید. این شرکت در تاریخ   79/06/24 توانست از سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت تعیین صلاحیت شود و با ایجاد هسته فنی و مهندسی توانمند با شعار مهندسی برای آینده بهتر کار خود را شروع نمود، با توجه به فعالیتهای خود در زمینه پروژه های ابنیه، تأسیسات، راه سازی،آب و نفت و گاز در قالب قراردادهای مختلف با کارفرمایان محترم به ویژه شرکت ملی نفت و تمامی شرکتهای تابعه نفت توانسته در حال حاضر با تطبیق  نظام جدید تعیین صلاحیت حائز و دارنده:

  • پایه 1 : ساختمان و ابنیه
  • پایه 1 : تاسیسات و تجهیزات
  • پایه 3 : راه و ترابری
  • پایه 5 : نفت و گاز

از سازمان نظارت راهبردی و ریاست جمهوری می باشد.