بازدید پروژه اقامتگاه زیارتی، سیاحتی جواد الائمه(ع) مشهد

آقای مهندس خانبان مشاور محترم شرکت انرژی نوین ،آقای مهندس رحیمیان مجری محترم طرح شرکت انرژی نوین ، آقای مهندس پورتحویلداری مدیر عامل محترم شرکت مهندسین مشاور اندیشگران سپهر آرا و جناب مهندس قربانی رئیس هیات مدیره شرکت پاراوان گستر شمال و هیات همراه در روز سه شنبه 13 شهریور ماه 97 از پروژه اقامتگاه زیارتی، سیاحتی جواد الائمه(ع) مشهد بازدید کردند.

گزارش تصویری این بازدید: