بازدید پروژه مجتمع قضایی شماره ۲ ایلام در آبان ماه ۹۶

بازدید از پروژه ساختمان قوه قضائیه ایلام – شماره 2

Ilam_96_ (5)

در تاریخ 96/8/9 با حضورجناب آقای دکتر ذوالقدر معاونت محترم برنامه ریزی و راهبردی قوه قضاییه و هیئت همراه ،جناب آقای دکتر رزم ریاست محترم دادگستری استان ایلام و هیئت همراه ،جناب آقای مهندس نیاکان معاونت محترم دفتر فنی و مهندسی قوه قضاییه و هیئت همراه ،جناب آقای مهندس بیانی مدیر محترم پروژه های قوه قضاییه ،جناب ،آقای مهندس باقری مدیر محترم دفتر فنی  و مهندسی دادگستری استان ایلام ،جناب آقای مهندس فیاض زاده مدیر عامل محترم مشاور طرح و تعاون همچنین جناب آقای مهندس قربانی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت پاراوان گستر شمال و مدیر پروژه پیمانکار از روند اجرایی عملیات پروژه و پیشرفت آن بازدید به عمل آمد.

گزارش تصویری از بازدید پروژه مجتمع قضایی شماره 2 ایلام :