افتتاح پروژه درمانگاه تخصصی چناران با حضور مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی کشور آقای مهندس میرهاشم موسوی ، استاندار ، فرماندار ، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان چناران در تاریخ ششم مهر ماه 1402 انجام پذیرفت