این نشست در محل شهرک مسکونی پارس جم و با حضور مهندس هاشمی مدیرعامل شركت پالایش گازفجرجم، معاونین و رؤسا مرتبط و همچنین پیمانکار پروژه در حال انجام است.عملیات تجهیز کارگاه این پروژه در حال انجام است و در این نشست هماهنگی های لازم در این ارتباط نهایی خواهد شد.گفتنی است توسعه و تجهیز بیمارستان توحید جم، بعنوان یک مسئولیت اجتماعی از سوی وزارت نفت و شرکت پالایش گاز فجر جم به نمایندگی شرکت ملی گاز ایران، تعریف شده است و منافع عام دارد و افزون بر کارکنان مجموعه وزارت نفت، مردم نیز از خدمات آن منتفع می‌شوند.
براساس برنامه‌ریزی انجام شده ، عملیات پروژه توسعه بیمارستان توحید جم با اعتبار ۱۸۸ میلیارد تومان، طی ۲۰ ماه به پایان خواهد رسید.انتظار می‌رود با توسعه این بیمارستان، نیازهای بیشتری از مردم در بخش بهداشت و درمان پوشش داده شود.