کاربر گرامی لطفا فرم استخدام را دانلود نمائید و پس از تکمیل فرم مذکور و پَر کردن موارد زیر آن را پیوست نموده و ارسال نمائید.

پُرکردن موارد ستاره دار الزامی است.

download-form

ردیف

سمت شغلی

مدرک تحصیلی

جنسیت

سابقه

توضیحات

محل فعالیت

1

مدیر اجرایی

عمران یا مکانیک

آقا

حداقل 15 سال

سابقه مرتبط با پروژه های ساختمانی

پروژه های شرکت

2

مدیر پروژه

عمران- عمران

آقا

حداقل 10 سال

سابقه مرتبط با پروژه های ساختمانی

کارگاهها- دفتر مرکزی

3

رئیس کارگاه

عمران – عمران

آقا

حداقل 7 سال

سابقه مرتبط با پروژه های ساختمانی

کارگاهها

4

کارشناس دفتر فنی

عمران – عمران

خانم/آقا

حداقل 7 سال

آشنایی کامل به فهرست بهاء ، تعدیل، مناقصات و امور فنی

دفتر مرکزی

5

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی صنایع

خانم/آقا

حداقل10  سال

سابقه مرتبط با پروژه های ساختمانی، آشنا به استانداردهای  سیستم مدیریت، برنامه ریزی آموزشی و نرم افزارهای مهندسی

دفتر مرکزی

6

کارشناس آموزش

مهندسی صنایع یا تکنولوژی آموزشی

خانم/آقا

حداقل 7 سال

مسلط به نیازسنجی و برنامه ریزی اموزش و آشنا به سیستمهای مدیریت

دفتر مرکزی

7

مسئول منابع انسانی

لیسانس مدیریت

خانم/آقا

حداقل 10 سال

آشنایی کامل به مدیریت منابع انسانی، نیازسنجی های آموزشی و شرایط احراز مشاغل

دفتر مرکزی

8

مسئول دفتر

لیسانس زبان انگلیسی یا مدیریت

خانم

حداقل 5 سال

آشنایی کامل با اتوماسیون اداری و تسلط کامل به زبان انگلیسی

دفتر مرکزی