بازدید دکتر علی اکبر صالحی

بازدید دکتر علی اکبر صالحی از پروژه اقامتگاه زیارتی، سیاحتی جواد الائمه(ع) مشهد

دکتر علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران…

درمانگاه تامین اجتماعی ازنا

فیلم درمانگاه تامین اجتماعی ازنا تصاویری از پروژه : …