بازدید میدانی از کارخانه رناپ یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مهندسی پاراوان با همراهی نمایندگان محترم سیمان عمران آریا ، پس از ابلاغ قرارداد ساخت کارخانه سیمان اندیمشک .

به امید آغاز و تداوم همکاری پایدار در سیستم عمران و آبادانی میهن عزیزمان ایران